TULEHÄIRE SÜSTEEMID

Automaatne Tulekahju Signalisatsioon (ATS)

Tulekahjusignalisatsiooni ülesanne on võimalikult varajases staadiumis avastada tekkinud tulekahju ja sellest informeerida hoones viibijaid. Süsteemi tööd juhib keskseade, kuhu erinevad andurid edastavad info suitsu, temperatuurimuutuse või leegi tekke kohta ruumis. Häire korral käivitatakse kellad, sireenid ja vilkurid. Enamikes hoonetes on tulekahjusignalisatsiooni olemasolu kohustuslik.Olenevalt objekti eripäradest on kohustuslik ka ATS hooldus.

OÜ Karite Pluss projekteerib, paigaldab ja hooldab automaatseid tulehäiresüsteem. Omame Automaatse Tulehäiresüsteemi (ATS) paigaldamise ja hooldamise kohta registreeringut Majandustegevuse Registris ja Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud tegevusluba .