TULETÕKKEKARDINATE HOOLDAMINE

Tuletõkkekardinad on mõeldud kasutamiseks ehitistes, hoonetes ja reisilaevades tule ja suitsu leviku tõkestamise eesmärgil. Tuletõkkekardin sulgub automaatselt tulekahjusignalisatsiooni keskseadmest või muust asjakohasest andurist signaali saamisel.

Tuletõkkekardina valdaja ja hooldaja vahel sõlmitakse hooldusleping, mille raames tagatakse kardinate regulaarne kontroll ja hooldus neli korda aastas ning lisaks erakorralised kontrollid ja hoolduse vastavalt vajadusele.

Korralise kontrolli ja hoolduse käigus viiakse läbi tuletõkkekardina kõigi komponentide visuaalne vaatlus ja kardina toimivuse kontroll. Vastavalt vajadusele viiakse läbi tuletõkkekardina proovisulgemine kasutades käsitsilülitust kardina juhtimiskilbist. Kontrollide tulemused fikseeritakse aktis.

Erakorraline kontroll ja hooldus tuleb läbi viia järgmistel juhtudel:

kardina mittesihtotstarbeline kasutamine;
kardina üles-alla liigutamine rohkem kui 10 korda regulaarsete hoolduste vahepealsel ajal;
kardina komponentide võimalikud kahjustused;
kardina juhtimisseadme avamine selleks ebapädeva isiku poolt.
Erakorralise kontrolli ja hoolduse käigus viiakse läbi tuletõkkekardina kõigi komponentide visuaalne vaatlus ja kardina toimivuse kontroll. Vajadusel rakendatakse parandusmeetmeid.