VIDEO-JA LÄBIPÄÄSUSÜSTEEMID

Videosüsteemide areng on olnud väga kiire, videosüsteemide salvestamine ja ülekanne on muutunud ka taskukohasemaks.Olenevalt kaameratüüpidest ja salvestusseadmetest võib videosüsteeme jagada nelja tüüpi:

Analoogvideosüsteemid – ehk traditsioonilised videosüsteemid
IP-põhised süsteemid – IP-salvestitega
IP-põhised süsteemid – PC-põhiste salvestitega
HD CCTV – HD-resolutsiooniga traditsioonilised videosüsteemid

Süsteemi valikul oleme lähtunud kliendi vajadustest.Enamikul süsteemidel on tänapäeval internetiühendus, seega on kindlustatud võimalus jälgida kaamerapilte üle interneti, viibides ise salvestusseadmest eemal.

Läbipääsukontrolli süsteem kujutab endast tarkvaralisi ja riistvaralisi lahendusi.
Elektromehaaniliste turvaväravad, elektroonilised lukud, läbipääsukaartide lugejad paigaldatakse kohtadesse, kus on vajalik kontroll.
Ettevõttesse sisenemise piiramine. Igale töötajale antakse isiklik läbipääsukaart, mis on nii sissepääsuluba kui ka võti neisse ruumidesse, kuhu antud töötajal on õigus siseneda.

Personali üle kontrolli teostamine.
Süsteem salvestab kõik personali liikumised läbi pääsukontrolli punktide ja võimaldab neid andmeid hiljem analüüsida, arvutades nende alusel automaatselt töötajate tööaja või aitab omada kontrolli töödistsipliini küsimustes.